Studijų programa NEKILNOJAMOJO TURTO MATAVIMŲ INŽINERIJA

ŽMOGAUS SAUGA

Apimtis kreditais:3 Dalykas atestuotas:

Anotacija:

Dalyke nagrinėjama darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos įstatymai, profesinė rizika, nelaimingų atsitikimų darbe prevencinės priemonės, pirmoji medicininė pagalba, elgesys ekstremalių situacijų atvejais. Suteikiamos žinios ir įgūdžiai saugių technologinių procesų organizavimui.

Tikslas:

Išugdyti gebėjimus sukurti sveiką ir saugią darbo aplinką.

Dalyko studijų rezultatai:

1. Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos reikalavimus organizuojant GIS darbus. 2. Parengti dokumentus, reglamentuojančius saugų technologinį procesą. 3. Gebėti gelbėti save ir kitus ekstremalių situacijų atvejais. 4. Mokėti rinkti, analizuoti medžiagą ir pateikti rašytine ar vaizdine forma.

Dalyko studijų planas:

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisiniai pagrindai. 2. Profesinė rizika. 3. Saugių darbo metodų mokymas. 4. Nelaimingi atsitikimai. 5. GIS darbų sauga. 6. Pirmoji medicininė pagalba. 7. Priešgaisrinė sauga. 8. Civilinė sauga

Studijų rezultatų vertinimas:

Studijų rezultatai vertinami pagal individualų kumuliatyvinį indeksą (IKI):

IKI = 20%S + 30%P + 50%E

E - egzaminas, S - savarankiški darbai, P - praktiniai darbai.

Literatūra:

 1. ČYRAS, Petras ir kt. Profesinė sauga ir sveikata. Ergonomikos pagrindai. Vilnius 2003. ISBN 9986-05-696-9
 2. GRIŠKEVIČIUS, Mečislovas; ŠUKYS, Ritoldas;ČYRAS, Petras. Gaisrinė sauga ir gelbėjimo darbai. I d. Vilnius 2007. ISBN 978-9955-28-165-8
 3. BRUSOKAS, Alminas. Darbuotojų sauga ir sveikata žemės ūkyje. Kėdainiai 2005. ISBN 9955-597-10-0
 4. KUČINSKAS, Stanislovas. Civilinė sauga. Klaipėda 2009. ISBN 978-9955-18-416-4

  Internetiniai informacijos šaltiniai:

  1. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros svetainė: http://osha.europa.eu/lt
  2. Valstybinės darbo inspekcijos svetainė:  http://www.vdi.lt/
  3. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos svetainė:  http://www.vpgt.lt/
  4. VšĮ Emedicina svetainė: http://www.pasveik.lt/

   Koordinuojantis dėstytojas Inesė Kubiliūtė