2012 metai

 1. JANKAUSKIENĖ, Erika; BUNEVIČIENĖ, Gintarė. Studentų asmeninių savybių ugdymo svarba rengiant geodezijos specialistus šiuolaikinio verslo aplinkoje Šiaulių valstybinės kolegijos leidykla ISSN 1822-3648 Index Copernicus [Anotacija]
 2. JUODKIENĖ Vytautė; JUŠKEVIČIENĖ, Aušra. Analysis of vehicle traffic noise // Civil and Environmental Engineering. Scientific-Technical Journal. EDIS Žilina, 2012. 91-96 p. ISBN 1336-5835 [Anotacija]
 3. JUŠKEVIČIENĖ, Aušra; ŽĄSINIENĖ, Violeta. Nuotakynų tinklų plėtros poreikio nustatymas Kauno mikrorajonuose taikant GIS // Verslas - studijos – mokslas 2012. Rietavas, 2012. 5-9 p. ISBN 978-609-404-118-1 [Anotacija]
 4. KIVERIENĖ, Dalia. Studentų pasirengimo ir įgytų gebėjimų mokantis informacijos technologijas analizė // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė. 6-osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, 1 d., Kaunas, 2012, p. 100-104. ISSN 2029-4557 [Anotacija]
 5. REKUS, Donatas. Realaus laiko matavimų GPNS prietaisu tikslumo tyrimai // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas, 2011. ISSN 1822-1068 [Anotacija]
 6. SIKORSKYTĖ, Aušra; ŽĄSINIENĖ, Violeta. Sewerage network evaluation demand on development in some Kaunas city catchment areas using GIS // Environmental Engineering 2011: VGTU 8-osios tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys 3 dalis, Vilnius, 2011, p. 1470-1473. ISSN 2029-7106 print ISSN 2029-7092 online ISBN 978-9955-28-831-2 ISI Proceedings [Anotacija]
 7. SLIŽIENĖ, Gražina. Lietuvos-Latvijos siena // Joniškio Kraštas. Enciklopedinis žinynas. 2011. 43-46 p. Žiemgalos leidykla ISBN 978-9955-434-15-5 [Anotacija]
 8. URBANAVIČIENĖ, Ilona; URBANAVIČIUS, Valdas. Kosminių nuotraukų automatinis dešifravimas nustatant apleistos žemės plotus// Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas, 2011. ISSN 1822-1068 [Anotacija]
 9. URBANAVIČIENĖ, Ilona; URBANAVIČIUS, Valdas. Žemės dangos klasifikavimo galimybės automatiškai dešifruojant ortofotografinius žemėlapius// Verslas - studijos – mokslas 2012. Rietavas, 2012. 70-74 p. ISBN 978-609-404-118-1 [Anotacija]

2011 metai

 1. JUODKIENĖ, Vytautė. Analysis of soil pollution by heavy metals in the territory of former sewage filtration fields // Rural development 2011: The fifth international scientific Conference Proceedings II. 2011, p. 434-439. ASU ISSN 1822-3230 [ISI WEB of Science and in Business Source Complete (EBSCO)] [Anotacija]
 2. KIVERIENĖ, Dalia. Informacijos technologijų mokymąsi lemiančių veiksnių analizė // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė. 5-osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, 2 d., 2011, p. 64-68. ISSN 2029-4557 [Anotacija]
 3. SIKORSKYTĖ, Aušra; ŽĄSINIENĖ, Violeta. Sewerage network evaluation demand on development in some Kaunas city catchment areas using GIS// Environmental Engineering 2011: VGTU 8-osios tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys 3 dalis, 2011, p. 1470-1473. VGTU leidykla „Technika“ISSN 2029-7106 print ISSN 2029-7092 online ISBN 978-9955-28-831-2 [Anotacija]
 4. URBANAVIČIENĖ, Ilona; URBANAVIČIUS, Valdas. The assessment of accuracy and effectiveness of automatic interpretation in orthophotographic maps // Environmental Engineering 2011: VGTU 8-osios tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys, 3 dalis, 2011, p. 1506-1510. VGTU leidykla „Technika“ ISSN 2029-7106 print ISSN 2029-7092 online ISBN 978-9955-28-831-2 [Anotacija]


2010 metai

 1. MIKUČIONIENĖ, Romutė, STRAVINSKIENĖ, Vaiva; SINKEVIČIŪTĖ, Vilma. Išplautžemių (luvisols) granuliometrinės sudėties ir dirvodarinės uolienos gylio tyrimas // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose, 2009/6, 141-144 ISSN 1822 – 1068
 2. NENORTAITĖ, Birutė. Profesijos specialistų rengimas // Lietuvos matininkų asociacija. Profesijos istorija 1990-2010, 2010. p. 285-292. Leidybos įmonė „Kriventa“ ISBN 978-9955-526-58-2
 3. RUSONYTĖ, Dovilė. Įvairiais metodais gautų duomenų integravimas į GIS duomenų bazę // Verslas – studijos – mokslas 2010. (Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys), Klaipėda, 2010. 151-162 psl. ISBN 978-9955-18-491-1
 4. SLIŽIENĖ, Gražina; GIRKUS, Romualdas. Lietuvos keliai senuosiuose žemėlapiuose, žurnalas Lietuvos keliai. 2010 m. Nr. 2, 74-79 p. Ex-arte ISSN 1392-8678
 5. URBANAVIČIENĖ, Ilona; NENORTAITĖ, Birutė Emilija; URBANAVIČIUS, Valdas. Inovacijos ir pasiekimai vykdant matavimų inžinerijos šakos specialistų praktinį mokymą // Koleginių studijų patrauklumo stiprinimas. Vilniaus kolegija. (Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys) 2010. 140 -147 p. UAB „Ciklonas“ ISBN 978-609-436-004-6
 6. URBANAVIČIENĖ, Ilona; URBANAVIČIUS, Valdas. Nuotolinių studijų technologijų panaudojimas geoinformacinių sistemų specialistų rengime // Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2010: E- studijų patirtis, aktualijos ir perspektyvos (Straipsnių rinkinys) Kaunas, 2010. 111 – 117 p. ISSN 1822 – 72-44
 7. URBANAVIČIUS,Valdas. Pirmoji ir antroji Kauno trianguliacijos // Geodezija ir kartografija (Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalas), Vilnius: Technika, 2010, Nr.36(2), 81-84 p. ISSN 1392-1541 print / ISNN 1648-3502 online.
 8. URBANAVIČIUS, Valdas; URBANAVIČIENĖ, Ilona.Kartografija ir GIS // Verslas – studijos – mokslas 2010. (Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys), Klaipėda, 2010. 198 – 205 p. ISBN 978 – 9955-18-491-1
 9. URBANAVIČIUS, Valdas; URBANAVIČIENĖ, Ilona. Kaunas topografiniuose žemėlapiuose XIX a.- XX a. I p. // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas, 2009/6,161 – 165 p. ISSN 1822 – 1068
 10. ŽIVATKAUSKAS, Aurelijus. Vietinio vertikalaus tinklo matavimų tikslumo tyrimai // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose, Kaunas, 2009/6, 137-140 p. ISSN 1822 – 1068

2009 metai

 1. JANKAUSKIENĖ, Erika; NENORTAITĖ, Birutė. E-mokymo(si) naudojimo studijų procese analizė KF Geodezijos katedroje // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas, 2008/5, p. 163-169. ISSN 1822-1068.
 2. KIVERIENĖ, Dalia. Studentų kompetencijų analizė naudojant atvirojo kodo programinę įrangą // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė. Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Kaunas, 2009, p. 163-166. ISSN 2029-2171
 3. NENORTAITĖ, Birutė; URBANAVIČIENĖ, Ilona; URBANAVIČIUS, Valdas. Besikeičiantys reikalavimai matininkams ir praktinis mokymas Kauno kolegijoje: problemos, inovacijos, pasiekimai // Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos pranešimų medžiagoje Mokslo ir verslo dermė, Straipsnių rinkinys, Kaunas, 2009, 118-126 psl.ISBN 978-9955-888-29-1  
 4. NENORTAITĖ, Birutė; URBANAVIČIENĖ, Ilona. Problemos, inovacijos ir pasiekimai vykdant matavimų inžinerijos specialistų praktinį mokymą Kauno kolegijoje // Tarptautinės mokslinės- praktinės konferencijos Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė straipsnių rinkinys. Kaunas, 2009, 221 -226 psl. ISSN 2029-2171
 5. SLIŽIENĖ, Gražina. Tiesioginio matomumo problema ženklinant Lietuvos Respublikos valstybės sieną // VGTU leidinys „Geodezija ir kartografija“ 2009, 35(3), 110-113 psl. ISSN 1392-1541 print / ISSN 1648-3502 online
 6. URBANAVIČIUS,Valdas; GIRKUS, Romualdas. Kauno miesto tarpukario trianguliacijos // Kauno istorijos metraštis. Kaunas, 2009/10, t.10, 81-88 p. ISSN 1822-2617.

2008 metai

 1. NENORTAITĖ, Birutė. Žemėlapio sutartinių ženklų formos psichofiziologinio suvokimo pragmatiniu aspektu tyrimas // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas, 2008, nr. 5, p. 205-212. ISSN 1822-1068.
 2. REKUS, Donatas..Raudondvario aplinkkelio atkarpos poveikio aplinkai analizė // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas, 2008, nr. 5, p. 213-218. ISSN 1822-1068.
 3. SLIŽIENĖ, Gražina.Demarkuota valstybės siena su Baltarusijos Respublika // VGTU mokslo žurnalas „Geodezija ir kartografija“. Vilnius, 2008, p.75-81. ISSN 1392-1541 print / ISSN 1648-3502 on line.
 4. SLIŽIENĖ, Gražina. Geodezinių metodų ir instrumentų istorinės raidos analizė // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas, 2008/5, p. 219-225. ISSN 1822-1068.
 5. URBANAVIČIENĖ, Ilona. Skaitmeninis aerofotonuotraukų transformavimo ypatumai // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas, 2007/4, p. 166-173. ISSN 1822-7244.
 6. URBANAVIČIENĖ, Ilona; GIRKUS, Romualdas. Aerogeodezijos instituto pamatų klojiniai tarpukario Lietuvoje // Žemėtvarka ir hidrotechnika, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos žurnalas. Kaunas, 2007, Nr.1 (129), p. 51-56. ISSN 1648-3014.
 7. URBANAVIČIENĖ, Ilona; URBANAVIČIUS, Valdas. Kosminių vaizdų panaudojimo galimybės // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas, 2008, nr. 5, p.241-248. ISSN 1822-1068.
 8. URBANAVIČIUS, Valdas; GIRKUS, Romualdas. Kauno miestas Lietuvos kartografavime stambaus mastelio žemėlapiuose // „Kauno istorijos metraštis“. Kaunas, 2008, t. 9.ISSN 1822-2617.
 9. ŽIVATKAUSKAS, Aurelijus. Skaitmeninio nivelyro Leica DNA03 atskaitos sistemos tikslumo tyrimai // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas, 2008, nr. 5, p. 256-260.   ISSN 1822-1068.